Agencja Ochrony Osób i Mienia "WIKING" 04-455 Warszawa ul. Strażacka 96 tel./fax 611-81-38
USŁUGI

Przedstawiam Państwu ogólną ofertę usług wykonywanych przez Agencję Ochrony Osób i Mienia "Wiking" w zakresie kompleksowo pojętej ochrony:

- obiektów (zakłady przemysłowe, hurtownie, sklepy, osiedla mieszkaniowe itp.),

- budynków (banki, biura , wille, mieszkania itp.)

- osób

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking", świadczy również usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych i rzeczowych.

W zakres naszej działalności wchodzi m.in.:

I. Całodobowa ochrona obiektów, powierzonego mienia, osób fizycznych itp.

1. Ochrona obiektu (kompleksu obiektów) i znajdującego się na jego terenie mienia przed włamaniem, kradzieżą, rabunkiem lub zniszczeniem.

2. Kontrola osób wchodzących i wychodzących z terenu ochranianego obiektu.

3. Kontrola ruchu samochodowego na i z terenu ochranianego obiektu.

4. Utrzymywanie na zabezpieczanym terenie przewidzianego ustawą porządku prawnego a w razie jego naruszenia użycie sił i środków w celu jego przywrócenia. W przypadkach koniecznych użycie środków przymusu bezpośredniego, w które mogą być wyposażeni agenci ochrony.

5. Inne obowiązki zlecone agentom przez Zleceniodawcę w ramach umowy i przewidzianych przez prawo.

II. Konwojowanie wartości pieniężnych i rzeczowych (np. biżuteria, dzieła sztuki itp.).

1. codzienny odbiór środków pieniężnych i przewóz do banku Zleceniodawcy

2. konwoje wartości pieniężnych w terminach przewidzianych w umowie

3. konwoje wartości pieniężnych na każde żądanie

4. konwojowanie wartości rzeczowych

III. Ochrona osobista, wykonywana przez agentów uprawiających sporty walki.