Agencja Ochrony Osób i Mienia "WIKING" 04-455 Warszawa ul. Strażacka 96 tel./fax 611-81-38
O FIRMIE

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking" wykonuje usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

- stałej lub doraźnej,

- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Czym różnimy się od konkurencji ?

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking", postawiła sobie jako jeden z celów wystrzeganie się rutyny i działań konwencjonalnych a bezwzględną zasadą naszego postępowania jest przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego we wszystkich dziedzinach działalności.

W celu wykonania powierzonych zadań zatrudniamy specjalistów, fachowców z właściwym przygotowaniem i doświadczeniem.

Od zatrudnianych agentów wymagamy:

- bezwzględnej lojalności wobec firmy Zleceniodawcy

- utożsamiania się agentów z firmą Zleceniodawcy i w każdej sytuacji reprezentowanie jego firmy na zewnątrz (m.in. reklama)

- bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej firmy Zleceniodawcy

- wysokiej kultury osobistej

- profesjonalizmu z możliwością niekonwencjonalnych działań w różnych sytuacjach.

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking" swoich agentów wyposaża w:

- środki techniczne do łączności zewnętrznej z operatorem Agencji

- środki techniczne do łączności wewnętrznej na terenie obiektu

- jednolite (dostosowane do specyfiki obiektu) umundurowanie ze znakami Agencji.

- środki ochrony bezpośredniej

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking" nadzoruje ochronę obiektów poprzez:

- codzienne kontrole wykonywane przez zespoły kontrolne

- system dozoru elektronicznego

Sposób organizacji, prowadzenia ochrony i nadzoru obiektu przez zespoły kontroli gwarantuje skuteczność i szczelność systemu ochrony, zapewniając na chronionym terenie bezpieczeństwo i przestrzeganie przewidzianego ustawą porządku prawnego.

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Wiking":

- gwarantuje dyskrecję, solidność i skuteczność oraz wykorzystanie w działaniu profesjonalistów i wysokiej klasy środków technicznych.

- działa na podstawie koncesji nr L-2013/00 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- jest członkiem Krajowego Związku Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "Ochrona".

Odpowiedzialność cywilną Agencji Ochrony Osób i Mienia "Wiking" we wszystkich rodzajach działalności gwarantuje ubezpieczenie w PZU S.A.